Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017

Skład Samorządu Uczniowskiego


Przewodniczący - Paweł Smajdor kl.V

Zastępca przewodniczącego - Gabriela Rydz kl.VI

Protokolantki - Paulina Chodnik kl.VI
                 - Paulina Bobeł kl.VI

Opiekunowie gazetki ściennej - Izabela Bartosz kl.VI
                                         - Zuzanna Latoń kl.VI


Opiekunowie akcji charytatywnych - Julia Pułka kl.V
                                                                - Katarzyna Golonka kl.V

Opiekunowie grupy sportowej - Maja Makuch kl.VI
                                             - Adam Lempart kl.VI

Opiekunowie sprzętu - Dawid Gaweł kl.VI
                                   - Dominik Sołtys kl.VI
                                      - Tomasz Pasternak kl.VI