Kadra nauczycielska

Grono pedagogicznie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Harbutowicach

 

DYREKTOR mgr inż. Małgorzata Kisielewska

 • Nauczane przedmioty: przyroda, biologia

 

mgr Marzena Biela

 • nauczyciel świetlicy
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 

mgr Renata Dymek

 • Wychowawca: klasy II
 • Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Anna Golonka

 • Wychowawca: klasy  V
 • Nauczane przedmioty: język polski

 

mgr Katarzyna Latoń - Hołuj

 • Nauczane przedmioty: chemia

 

mgr Jan Kaciuba

 • Nauczane przedmioty: fizyka

 

mgr Dorota Ostafin

 • Wychowawca: klasy VI
 • Nauczane przedmioty: historia, język polski, WOS

 

mgr Halina Twardosz

 • Wychowawca: klasy VII
 • Nauczane przedmioty: matematyka

 

mgr Małgorzata Norek

 • Nauczane przedmioty: język niemiecki

 

mgr Ewa Walczyk

 • Nauczane przedmioty: geografia

 

mgr Ireneusz Przała

 • Nauczane przedmioty: muzyka

 

mgr Małgorzata Pająk

 • pedagog
 • Wychowawca: klasy Ib
 • Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Halina Przała

 • bibliotekarz

 

mgr Ewa Garbień

 • Nauczane przedmioty: plastyka

 

mgr Ryszard Mecha

 • Nauczane przedmioty:   informatyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

 

mgr Dorota Małek - Moskal

 • Nauczane przedmioty:  wychowanie do życia w rodzinie

 

mgr Szymon Tokarz

 • Nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne

 

mgr Katarzyna Mendys

 • Wychowawca: klasy VIII
 • Nauczane przedmioty: język angielski

 

mgr Marta Szczurek

 • logopeda
 •  Wychowawca: klasy Ia
 • Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Danuta Światłoń

 • Wychowawca: klasy III
 • Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna

 

 mgr Katarzyna Tyrpa

 tyflopedagog

Bernadetta Zaremba

 • Wychowawca: klasy IV
 • bibliotekarz
 • Nauczane przedmioty: religia
 • Grono pedagogicznie Przedszkola Samorządowego w  Harbutowicach
 • mgr Karolina Blak
 • Wychowawca grupy I (3-4 latki)
 •  
 • mgr Magdalena Ćwiklińska - Bogdał
 • Wychowawca grupy II ( 5-6 latki)
 •  
 •  Barbara Pająk
 • nauczyciel wychowania przedszkolnego
 •  
 • Anna Boczkaja 
 • nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel języka angielskiego
 •